ייפוי כוח מתמשך

עו"ד אוהד לוי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים

מסמך ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי  חדשני אשר מאפשר לאדם למנות גורם אחר שיקבל עבורו החלטות ויבצע עבורו פעולות אם חלילה יגיע למצב של אי כשירות. מסמך ייפוי כוח מתמשך נערך ע"י עורך דין אשר הוסמך לכך ונחתם על ידי מייפה הכוח ועל ידי מי שאותו ממנה אותו אדם להיות אחראי לעניינים הללו בבוא העת. בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך ניתן למנות מספר אנשים לכל עניין וכן ניתן למנות אנשים חלופיים במידה ויבצר מהממונה למלא את תפקידו בבוא העת.

לאחר החתימה על מסמך ייפוי הכוח המתמשך הוא מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי ונכנס למאגר יפויי הכוח השונים. כאשר שמיפה הכוח מאבד את כשירותו מכל סיבה נמסרת הודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי – ואז נכנס המסמך אל תוקפו. עריכת ייפוי כוח מתמשך חוסכת מבני משפחתו של אותו אדם אשר נקלע למצב רפואי או נפשי שאינו מאפשר לו לקבל החלטות בעצמו את הצורך במינוי אפוטרופוס, הליך ארוך ובירוקרטי אשר לו השפעות כלכליות ורגשיות גם יחד. 

אנחנו כאן, בשבילכם.

צרו איתנו קשר

מי יטפל בך וברכוש שלך במצב של אי כשירות? פנו לעו"ד אוהד לוי - מוסמך לייפוי כח מתמשך ע"י משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי

לשיחת ייעוץ ולקבלת הסבר על מסמך ייפוי כוח מתמשך צרו קשר עכשיו >

כמה אנשים ניתן למנות כמיופי כוח במסמך ייפוי כוח מתמשך?

ניתן למנות מספר מיופי כוח ואף לחלק ביניהם את תחומי האחריות, לקבוע האם עליהם לפעול בשיתוף פעולה או בנפרד. ישנה אפשרות למנות מחליף למיופה כוח ואף לקבוע שהוא זכאי לפיצוי כספי או תשלום עבור שירותיו.

מתי ואיך נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו כאשר האם הופך לבלתי כשיר. ניתן לקבוע תנאים שיגדירו את התרחיש הזה במסמך עצמו או להסתמך על חוות דעת רפואית. לאחר מסירת הודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי המסמך תקף  ומיופה הכוח נכנס לתפקידו.

איך מפקידים את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי?

ניתן לבצע זאת בשתי דרכים. הראשונה, בה עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך מבצע הפקדה מקוונת של ייפוי הכוח המתמשך ושולח העתק מקורי בדואר רשום למשרדי האפוטרופוס הכללי במהלך שבועיים מיום ההפקדה. השניה, ביצוע הפקדה אישית של ייפוי כוח על ידי הממנה – כאשר ההפקדה תתבצע על ידי הממנה עצמו במסירה אישית ובכפוף להצגת תעודה מזהה  במשרדי האפוטרופוס הכללי.